Spolek Mimo domov je neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy domov opouštějí.

Spolek realizuje zážitkové výjezdy do dětských domovů, kde organizuje workshopy zaměřené ne smysluplné trávení volného času dětí a zároveň jim poskytuje možnost získávat nové informace a znalosti zaměřené na jejich život mimo domov.

Dále organizuje festival Out of Home a také projekt Život na nečisto, v jehož čtyřech etapách se za účasti kvalifikovaných lektorů a psychologů dospívající děti připravují na odchod do běžného života, na založení vlastní rodiny, zajištění bydlení či na výběr vhodného zaměstnání.

Více na www.mimodomov.cz

Připojte se k nám..