O filmu

Rodiče se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Jsou odložené a zažívají velká vnitřní traumata a bolesti. Když se pak mají vydat do dospělého života, neví si rady a tápou. Poté, co opustí dětský domov, setkávají se s nečekanými nástrahami a životními překážkami, které více než polovinu z nich stáhnou na společenské dno. Děti z dětských domovů zažívají při svém přechodu do dospělého života velmi silný náraz.

Jejich příprava na tento přechod není systematická a záleží na každém dětském domově, jak se s tématem vypořádá. Každý z nich na to jde po svém, bez pomoci státu. Zcela pak chybí doprovázení mladých lidí ve chvíli, kdy dětský domov opustí. Neexistují terénní pracovníci, kteří by jim pomohli zdolat první překážku a podpořili je při začlenění do společenského života. Tuto službu suplují neziskové organizace, kterých je však málo. Nejsou schopny podchytit všechny děti odcházející z dětských domovů a pomoci jim.

Premiéra: 25. dubna 2018
Čas: 14.00 a 19.30 hod.
Kde: Kulturní sál Praha Hlavní nádraží – Fantova budova
Adresa: Wilsonova 300 ⁄ 8, Praha 2
Režie: Igor Chaun

Dokumentární film Dospělým ze dne na den, jehož režie se ujal Igor Chaun, mapuje příběhy několika – dnes již dospělých – lidí, kteří vyrůstali v dětském domově. Museli se vypořádat s tím, že nepoznali rodičovskou lásku, a čekal je velmi těžký start do dospělého života. Každý z nich si s tím poradil po svém. Naším záměrem je promítat tento film v dětských domovech. Ukázat dětem, které tam dnes žijí, na co si mají dát pozor, co je čeká a kde mohou hledat pomoc v případě, že se dostanou do úzkých.

Rádi bychom tímto dokumentem apelovali na zákonodárce

… aby se o děti vycházející z dětských domovů začal někdo zajímat a byla jim podána pomocná ruka. Dokument Dospělým ze dne na den ukazuje příběhy s dobrým koncem i ty, které skončily nešťastně. Ne však vinou dětí samotných.

Doufáme, že dokument osloví nejen děti z dětských domovů, ale také širokou veřejnost, politiky, úředníky, neziskové organizace a všechny, kteří se v tématu ohrožených dětí pohybují.

Děkujeme za podporu!